MEIDÄN TIIMI

Pia Raita, yrittäjä, toimitusjohtaja

Pia on kerännyt osaamistaan lääketeollisuuden ja terveysteknologiatuotteiden parissa lähes 15 vuoden ajalta. Myyntityö on minulle luontaista ja asiakaskontaktit työn sokeri.

Aura Educationin kautta Pia haluaa tuoda oman osaamisensa muiden saavutettavaksi. Iloisesti, rennolla ja käytännöllisellä otteella on Pian motto!

Portfolio:

 • myyntikoulutus
 • markkinoinnin ja markkinointiviestin sparraus
 • lyhytaikaiset myyntiprojektit terveysteknologian tai lääkemyynnin parissa, vahvistamaan yrityksenne näkyvyyttä asiakkaissa
 • myyntihenkilöiden mentorointi

Klaus Sippel, M Sc

Klaus on koonnut huomioitaan ja havaintojaan myynnistä viimeisen kymmenen vuoden ajalta innostaviksi opeiksi. Klassikko ”Soratien varresta Singaporeen” on omakohtainen ja innostava myyntiä luotaava luento. ”Minä. Myynnin instrumentti” taas on ajankohtainen katsaus miten omaan itseensä tulee kiinnittää huomiota onnistumisen osana.

Kuulijoiden kokemuksia:

”Esitys oli positiivinen ja herättelevä. Terävät havainnot ja osallistava tapa vie kuulijan melko jänniin paikkoihin. Suosittelen kaikille, ei vain myynnille.”

”Klaus puhuu lämpimästi ja ilolla työstään ja tiimistään. Myynnin arvostaminen näkyy ja sitä meidän kaikkien tulisi viedä samalla innolla edelleen. Voimaannuttavaa.”

Portfolio

 • luennot
 • fasilitointi
 • johtoryhmäobservointi
 • kanssakulkija-, mentorointikonsepti

Markus Lind

Markus

Markuksella on vahva ja monipuolinen kokemus lääketieteellisen teknologian alalta avainasiakaspäällikön työnkuvasta myyntijohtamiseen asti. Markus on työskennellyt isoissa kansainvälisissä yrityksissä, kuin start-up yrityksissäkin.


Markuksen vahvinta osaamista on tuote- ja palveluosaaminen, sen hyödyntäminen myyntityössä ja tarjousten ja tarjousprosessien kanssa työskentely. Markus haluaa tuoda osaamisensa ja oppinsa muiden saataville Aura Educationin kautta.

”Vaikeankin asian saa esitettyä yksinkertaisesti. Myyjä ei ole nykypäivänä enää pelkkä myyjä ja asiakkaan tulee hyötyä tiedollisesti jokaisesta käynnistä ja tapaamisesta”, kuuluvat Markuksen teesit.

Portfolio

 • myyntikoulutus
 • myyjän rooli asiakastyössä
 • tuoteosaaminen ja sen käyttäminen myyntityössä
 • tarjousprosessin hallinta ja suunnittelu